Navigace

Obsah

Zpráva_o_uplatňování_ÚP_Osvračín.pdf (2.64 MB)

Usnesení  o schválení změny č. 1 územního plánu Osvračín 

Výpis z usnesení č. 188/2017

Textová část 

Změna č. 1 ÚP Osvračín

Grafická část 

A Koordinační výkres

A Základní členění území

B2 Urbanistická koncepce

B2.1 Urbanistická studie

C Výkres předpokládaných záborů

C1 Veřejně prospěšné stavby, opatření