Navigace

Obsah

Textová část - úplné znění.pdf (236.62 kB)04_KOORDINAČNÍ_VÝKRES.PDF (1.29 MB)ÚZ - 02 URBANISTICKÁ KONCEPCE.pdf (21.76 MB)ÚZ - 03 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, OPATŘENÍ, ASANACE10000.pdf (553.48 kB)ÚZ -01 ZAKLADNI CLENENI UZEMI.pdf (494.45 kB)ZMĚNA Č. 2 - 01 VÝKRES ZAKLADNÍHO ČLENENI ÚZEMÍ.pdf (216.82 kB)ZMĚNA Č. 2 - 03 KOORDINAČNÍ VÝKRES.pdf (302.99 kB)ZMĚNA Č. 2 - 04 VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PF.pdf (242.83 kB)ZMĚNA Č. 2 - Souhrnný text Změna č. 2 ÚP Osvračín.pdf (3.87 MB)ZMĚNA Č. 2 - Souhrnný text Změna č. 2 ÚP Osvračín.pdf (3.87 MB)ZMĚNA Č. 2 -02 HLAVNÍ VÝKRES.pdf (221.24 kB)

Usnesení o schválení změny č. 1 územního plánu Osvračín 

Výpis z usnesení č. 188/2017

Textová část 

Změna č. 1 ÚP Osvračín

Grafická část 

A Koordinační výkres

A Základní členění území

B2 Urbanistická koncepce

B2.1 Urbanistická studie

C Výkres předpokládaných záborů

C1 Veřejně prospěšné stavby, opatření