Navigace

Obsah

 

Činnost Spolku OSVRAČÍNSKÝCH ŽEN v roce 2016 

V roce 2016 měl spolek 30 členek.

Za rok jsme uspořádaly 11 akcí.

- V lednu 2016 jsme byly osloveny členy obecního zastupitelstva, abychom na Obecní ples chuťovky – to byla naše první akce začátkem ledna 2016. 

- 30. ledna se konal Růžičkový ples, na jeho přípravě se podílely všechny členky – ať přípravou cen do tomboly, přípravou chuťovek, přípravou sálu. Ples se vydařil, i když přišlo jen 86 osob.

- Hodnocení plesu jsme spojily s plánováním akcí pro rok 2016. Schůze je vždy spojena s programem, který si sami připravíme a pohoštěním. Na tuto schůzi jsme připravily překvapení v podobě „žertovné tomboly“.

- 29. března 2016 jsme uspořádaly výlet do Muzea řemesel v Kolovči. Akce se zúčastnilo 20 členek. Výlet se líbil, tak trochu jsme se vystavenými exponáty vrátily do dětství.

- V květnu 2016 jsme zorganizovaly zájezd na výstavu Hobby do Českých Budějovic. Tento zájezd byl pořádán společně se Svazem zahrádkářů Osvračín a Členským výborem ZKD Sušice.

- Již tradičně jsme 1. června zorganizovaly opékání buřtů pod zámkem. Při této akci jsme předváděly „pantomimu řemesla“. Všechny jsme se velmi bavily.

- V září jsme společně vyrazily vlakem do Nového divadla v Plzni – představení Jednotka intenzivní lásky od Antonína Procházky se všem účastnicím líbilo.

- V září jsme zopakovaly opékání buřtů pod zámkem. Na programu bylo hlavně projednání naší účasti na Adventních trzích, které v obci pořádá spolek Pohromadě. Členky jednomyslně rozhodly, že na uvedené trhy upečeme vánoční cukroví.

- Adventní trhy se konaly 26. listopadu 2016 – do našeho stánku jsme připravily 85 balíčků složených z 25 druhů domácího vánočního cukroví. Na pečení a přípravě balíčků se podílely všechny členky. K balíčkům jsme přidávaly vytištěné recepty a malou vánoční ozdobu jako pozornost. Cukroví mělo úspěch, ale balíčků bylo málo.

- 30. listopadu jsme se naposledy sešly, abychom zhodnotily akce, které jsme v roce 2016 uspořádaly a zároveň jsme se připravily na Růžičkový ples, který se bude konat 30. ledna 2017. 

- Na tomto setkání jsme se ještě domluvily na výletu na Adventní trhy do Plzně, tam jsme jely vlakem neděli 4. prosince. I tato akce se účastnicím líbila.

- Z našich prostředků jsme finančně podporovaly dětské akce – dětský karneval, dětský den, a akce konané v Základní a mateřské škole v Osvračíně.