Navigace

Obsah

SDH

Dne 2. 1. 1898 se podle zápisu kronikáře konala ustavující schůze Sboru dobrovolných hasičů v Osvračíně. Prvním starostou sboru byl Ondřej Rett. Od roku 1898 začal sbor pořádat každoročně ples. První se konal v hospodě u Matěje Sklenáře a bylo vybráno 47 zlatých. Za 1. republiky sbor získával další finance pořádáním tanečních zábav, divadelních představení a zahradních slavností. Po druhé světové válce přibylo k plesům ještě oblíbené vinobraní, stavění májky a sběr železného šrotu. V roce 1950 měl SDH 39 členů. V roce 1960 – 61 byla v akci Z postavena v zadní části parku hasičská zbrojnice. V roce 1972 byla zakoupena nová stříkačka. K 31. 12. 2012 měl sbor 93 členů včetně 13 žen a 13 mladých hasičů.

 

 

Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů v Osvračíně:

Starosta - Václav PEK

Velitel - Milan STRAKOŠ 

Zástupce velitele - Václav PEK

Strojník - Milan NIEDERMAYER

Referent prevence a výchovné činnosti - Miloslav NAUŠ

Referent ochrany obyvatelstva - Martin PALENČÁR

Jednatelka - Kristýna WEINEROVÁ

Pokladník - Martin PALENČÁR

Vedoucí mládeže - Václav PEK

Referentka žen - Marcela HŘEBCOVÁ

Kronikářka - Romana KASLOVÁ

Referent MTZ (materiálního a technického zabezpečení) - Jan MAŘÍK

Členové výboru - Jaroslav NOVÝ, Petr HŘEBEC

 Předseda KRR (kontrolní a revizní komise) - Jiří ŠKARDA

Členové KRR - Zdeněk VEBR, Marcela HŘEBCOVÁ

Revizor - Josef KASL 

 

 Akce pořádané SDH Osvračín:

- HASIČSKÝ BÁL

- Sběr železného šrotu

- stavění májky na návsi v podvečer + zajištění „pálení kouzelnice“

-  „Pohár starosty obce Osvračín“ na fotbalovém hřišti

 

Členská základna SDH

 Sbor dobrovolných hasičů v Osvračíně celkem 81 členů, z toho 62 mužů, 13 žen, 2 členové jsou  ve věku 15 – 17 let a 4 mladí hasiči (6 – 14 let).

Nejstarší členové – p. CIBULKA Ladislav

Mimo obec Osvračín bydlí 10 členů.