Navigace

Obsah

2017

2017

 

Návrh plánu práce SDH Osvračín na rok 2017 

 Oblast kulturně – výchovná

- Budeme pokračovat v zavedené tradici – návštěvách

našich členů při jejich životních výročích -

- Účast na pohřbech zesnulých členů -

- Zabezpečíme stavění máje - termín=30. dubna podvečer

- Zabezpečíme položení máje -termín=31. května podvečer

- Budeme se podílet na zabezpečení Dětského dne - 

pořádáme autobusový zájezd pro členy SDH - termín = předběžně červen

a ostatní obyvatel termín a trasa bude upřesněna dodatečně

- Uspořádáme Hasičský bál - termín = 11. února 2017 

- Provedeme sběr železného šrotu - termín = 22. 4. i podzim

termín bude upřesněn

- V případě zájmu se budeme podílet na zabezpečení - termín = září pouťových oslav

- V případě zájmu se budeme podílet finančním

příspěvkem na zabezpečení vánočních balíčků

pro děti MŠ a ZŠ - termín = bude upřesněn 

 Oblast údržby a oprav svěřené techniky a materiálu

- Zabezpečíme úklid a údržbu vnitřních a venkovních

prostor hasičské zbrojnice - termín

- Budeme zabezpečovat údržbu a případné opravy

svěřené techniky, výstroje a materiálu - termín

- Zabezpečíme zazimování techniky - termín = říjen, listopad

 Oblast výcviku

- Provedeme protipožární zabezpečení „pálení

kouzelnice“ - termín = 30. dubna večer  


Vytvořeno: 20. 7. 2017
Poslední aktualizace: 20. 7. 2017 23:34
Autor: