Navigace

Obsah

Poplatky pro rok 2024:

Poplatek za odpad:
Poplatek za odpad činí 600,- Kč za osobu trvale přihlášenou k trvalému pobytu.

Od poplatku nebo jeho části jsou osvobozené děti, které nedosáhly v daném roce  3 let, a to v plné výši 100% poplatku po celý kalendářní rok, ve kterém dovrší 3 roky. Dále děti, které v kalendářním roce dovrší 4 - 6 let, a to ve výši 50% poplatku po celý kalendářní rok, ve kterém dovrší  4 - 6 let.                                                              Dále také osoby, které dovrší v kalendářním roce 75 let, a to ve výši 50 % poplatku  po celý kalendářní rok, ve kterém dovrší 75 let a více.
V nemovitosti, ve které není nikdo přihlášen k trvalému pobytu, platí poplatek ve výši 600,- Kč majitel nemovitosti.

Poplatek za psa:                                                                                                        200,- Kč, za každého dalšího psa téhož držitele 350,- Kč, za každého dalšího psa držitele staršího 65 let 300,- Kč.

Stočné za rok 2023:                                                                                                                           činí 55,- Kč/osoba/měsíc u osob přihlášených k trvalému pobytu v obci. To je celkem 660,- Kč/rok/osoba ( 1,79 Kč/den).
U nemovitostí, kde není nikdo přihlášen k TP, hradí majitel částku podle počtu dní a osob strávených v nemovitosti - 1,79 Kč/osoba/den. Stočné se platí zpětně za předešlý rok.    Příklad: v letošním roce majitel rekreační nemovitosti bude platit stočné za rok 2022, kdy strávil v obci 12 víkendů ve 3 osobách, tj. 12x2x3= 72 dní x 1,79  = 128,88 Kč.Majitel nemovitosti tedy zaplatí 129,- Kč za stočné.

Stočné za rok 2024 bude zvýšeno z 55,- Kč na 67,- Kč/ osoba/měsíc. To je celkem 804,- Kč/osoba/rok.

Vodné:   

     činí v roce 2024 25,- Kč/m3 do 35 m3

     nad 35 m3 je cena 50,- Kč/m3                                                                                                                         

Poplatky lze hradit bezhotovostně na č.ú. 109265774/0300, variabilní symbol číslo popisné nebo číslo evidenční nemovitosti, nebo hotově v úředních hodinách na obecním úřadu.

Cena vodného 20,-- Kč/m3 za rok 2023

 
Poplatky jsou splatné do konce měsíce dubna každého roku. Děkujem