Navigace

Obsah

Ověřování podpisů (legalizace):

Provádíme v úředních hodinách na Obecním úřadě v Osvračíně.

Při ověřování podpisů neboli legalizaci se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Ceník:

Ověření každého podpisu na listině - 30,- Kč.

Ověřování podpisů nelze provést: