Navigace

Obsah

Ověřování listin

Provádíme v úředních hodinách na Obecním úřadě v Osvračíně.

Při ověřování listin neboli vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimované listiny) se doslova shoduje s předloženou listinou.  Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Ceník

Každá započatá stránka ověřované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2 x A4)   - 30,- Kč

Ověřování listin nelze provést: