Navigace

Obsah

Ověřování listin:

Provádíme v úředních hodinách na Obecním úřadě v Osvračíně.     

Při ověřování listin neboli vidimaci se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimované listiny) se doslova shoduje s předloženou listinou. Ověřením se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Ceník:

Každá započatá stránka ověřované listiny ve formátu A4 a menším (má-li vidimovaná listina formát větší než A4, cena se rovná násobku podle počtu stran A4 obsažených ve formátu vidimované listiny, např. formát A3 = 2 x A4)  - 30,- Kč.

Ověřování listin nelze provést: