Navigace

Obsah

 

Obecně závazná vyhláška č. 2-2015 kompostování.pdf (306.32 kB)

OZV č. 1 - 2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.pdf (1.94 MB)

OZV č.2-2020 o místním poplatku ze psů.pdf (1.31 MB)

OZV č. 3-2020 o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.pdf (932.57 kB)

OZV č.4 -2020 o regulaci hlučných činností.pdf (715.65 kB)

OZV č. 5-2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Osvračín.pdf (1.15 MB)

OZV č. 6-2020 o místním poplatku ze vstupného.pdf (1004.5 kB)

Obecně závazná vyhláška obce Osvračín o místním poplatku z pobytu.pdf (1.33 MB)