Navigace

Obsah

Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde můžete zažádat o výpisy z veřejných i neveřejných rejstříků, zažádat o zřízení datové schránky, či provést autorizovanou konverzi dokumentů.

Kde můžete požádat?

Na obecním úřadě Osvračín v úředních hodinách.

Co si zde vyřídíte?

a stále přibývají další služby v oblasti Czech POINT.

Jak mohu získat výpis z katastru nemovitostí?

Žádat může kdokoliv. Pokud žádáte, musíte znát katastrální území, číslo LV (listu vlastnictví) nebo číslo parcely anebo číslo popisné.

Kolik  stojí výpis z katastru nemovitostí?

100,-- Kč za první stránku výpisu, 50,-- Kč za každou další. Poplatek se vybírá bezprostředně po vyhotovení výpisu v hotovosti.

Jak můžete získat výpis z rejstříku trestů?

Musíte žádat osobně na obecním úřadě, předložíte platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem (občanský průkaz nebo cestovní pas). Mohu také žádat prostřednictvím zmocněnce na základě písemné plné moci s ověřeným podpisem.

Kolik zaplatím za výpis z rejstříku trestů?

Správní poplatek ve výši 100,- Kč v hotovosti bezprostředně po vyhotovení výpisu.