Navigace

Obsah

* * * * * * * * * * * * * * * *

Vážení spoluobčané,

webové stránky obecních úřadů musí v souladu s řadou zákonů jako je například zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně má obecní úřad povinnost provozovat elektronickou úřední desku  a e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a pro příjemnější život v obci.

Starosta obce Miroslav Duchoň

 

 

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU PRO OBČANY

      Omlouváme se všem občanům, ale z důvodu plánované delší nepřítomnosti zaměstnankyně zajišťující vyřizování úředních záležitostí, jsme bohužel nuceni v době od 22.4.2024 do 19.5.2024 omezit poskytování služeb, jako je ověřování podpisů a listin (lze využít poštu nebo městský úřad ve Staňkově případně v Horšovském Týně), přihlašování trvalého pobytu, vybírání poplatků apod.

     Prosíme občany, kteří chtějí platit v hotovosti, aby tak učinili nejpozději                          do 19.4.2024, poté je možné poplatky zaplatit bezhotovostně na účet číslo 109265774/0300, variabilní symbol je čp. Vaší nemovitosti. Další hotovost bude přijímána opět od 20.5.2024

     V případě potřeby v této době volejte buď na pevnou linku úřadu číslo 379 427 025 nebo na mobilní telefon číslo 728 127 187, vynasnažíme se Váš problém nebo požadavek v rámci možností vyřešit k Vaší spokojenosti.

Jedná se o mimořádnou situaci a všem velmi děkujeme za pochopení.

                                                                                                                                  Miroslav Duchoň                                                                                                      starosta obce Osvračín

 

 

 

Starosta obce Miroslav Duchoň

Místostarostka obce PhDr. Julie Šebelová

                        

 

       Zastupitelé podle stran       celkem 13 zastupitelů)

SNK-CELK (6 zastupitelů ):

1. Petr Bukovský
2. Miroslav Duchoň
3. Roman Mučka                                 
4. Ludmila Muchna  Veverková                            
5. Ing. Michaela Řezníčková                                6. PhDr. Julie Šebelová


Pro Osvračín (2 zastupitelé):

7. Jindřich Budín                                                  

Nezávislí kandidáti pro Osvračín, Mimov a Dohalice (4 zastupitelé):

9.   Pavel Blacký                                                    10.  Mgr. Marie Roubalová                                    11.  Mgr. Jana Srpová DiS.                                  12.  Ing. Milan Strakoš

 

Nezávislí pro Osvračín (1 zastupitel):

13.  Ing. Martin Vrba