Navigace

Obsah

* * * * * * * * * * * * * * * *

Vážení spoluobčané,

webové stránky obecních úřadů musí v souladu s řadou zákonů jako je například zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně má obecní úřad povinnost provozovat elektronickou úřední desku  a e-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

Webové stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a pro příjemnější život v obci.

Starosta obce Miroslav Duchoň

 

 

 

Starosta obce Miroslav Duchoň

Místostarostka obce PhDr. Julie Šebelová

                        

 

       Zastupitelé podle stran       celkem 13 zastupitelů)

SNK-CELK (6 zastupitelů ):

1. Petr Bukovský
2. Miroslav Duchoň
3. Roman Mučka                                 
4. Ludmila Muchna  Veverková                            
5. Ing. Michaela Řezníčková                                6. PhDr. Julie Šebelová


Pro Osvračín (2 zastupitelé):

7. Jindřich Budín                                                  

Nezávislí kandidáti pro Osvračín, Mimov a Dohalice (4 zastupitelé):

9.   Pavel Blacký                                                    10.  Mgr. Marie Roubalová                                    11.  Mgr. Jana Srpová DiS.                                  12.  Ing. Milan Strakoš

 

Nezávislí pro Osvračín (1 zastupitel):

13.  Ing. Martin Vrba