Navigace

Obsah

70. léta 20. století    

     K 1. 12. 1970 žilo v Osvračíně 631 obyvatel, z toho 300 mužů  ve  187 domech (123 rodinných domů a 57 usedlostí, 1 bytový dům). Národnostní složení obyvatel: 599 Čechů, 27 Slováků, 4 Němci, 1 Ukrajinec. V domech bylo celkem 90 koupelen, 80 plynových sporáků, 115 chladniček, 152 praček, 151 televizorů, Ve 239 domech byla zavedena elektřina a 132 domů mělo zavedeno domácí vodovod. V obci bylo 29 aut a 45 motocyklů s kubaturou nad 50 cmᶾ.

     V 70. letech probíhal v obci čilý stavební ruch. Bylo postaveno několik nových rodinných domů, jiné byly renovovány  a modernizovány. Byla zrekonstruována klubovna Svazarmu, chodník před Krištofem, kanalizace za mlýnem a u školy č. p. 81. Byla překryta střecha na budově MNV. Byly vyčištěny kanalizační jímky. Byla zbourána bývalá pastouška u MNV.

     V roce 1973 byla dokončena výstavba pohostinství Jednoty na návsi. Na její otevření přišlo 110 občanů. Byla vyasfaltována cesta v Loužku a od Hošků k bytovkám. Byly provedeny opravy kostela (vnitřní výmalba), oprava věže a hodin. Znovu byla opravována hráz rybníka, domy č. p. 26 a 77, kde byl mandl. Byl upraven chodník od mostu k Hanakamům. Byla zbudována kanalizace od Pískoviště ke křižovatce Staňkov, Močerady. Byly opraveny obecní studny, lávka přes Zubřinu, chodníky od pomníku k mostu a za řekou, byl obnoven nátěr hradby u pomníku, upraveno prostranství po zbouraném domě č. p. 121. V roce 1975 byla zbourána cihlová zeď u fary. Kvůli problémům s nedostatkem pitné vody byly neúspěšně provedeny  2 zkušební vrty. Na budově školy (č. p. 81) byla nainstalována protipožární siréna.

     V roce1976 byl zbudován vodovod pro domy u mostu, klubovna mládeže, vydlážděny chodníky kolem dvora na návsi a přimontováno zábradlí. Poprvé vyšly noviny Osvračínský zpravodaj. Koncem 70. let se započalo se stavbou víceúčelové nádrže u Močerad.

     Bylo upraveno prostranství před bývalým ovčínem. Před novými bytovými domy bylo zřízeno elektrické osvětlení. V  č. p. 81 (škola) byla provedena přístavba kanceláří MNV se sociálním zařízením. Původní kancelář MNV v č. p. 77 začala sloužit jako knihovna   a agitační a schůzovní místnost. Začala výstavba garáží na místě Dolejšího rybníka. Ve vsi bylo 23 telefonních stanic.