Navigace

Obsah

50. léta 20. století     

     Pokračovalo přesvědčování zemědělců o přednostech družstevního hospodaření. Byla ustavena žňová komise. Členové drželi noční hlídky (2 do půlnoci, 2 po půlnoci).

     Dne 26. 9. 1950 byla ustavující schůze JZD, na které do družstva vstoupilo 63 majitelů zemědělských usedlostí. Bylo rozhodnuto o rozorání mezí.

     MNV ve spolupráci se složkami obce opravil hráz rybníka, byla opravena střecha zámku, byly nainstalovány nové okapy, zámek byl obílen a uvnitř byly v přízemí vybudovány sprchy. Bylo zavedeno autobusové spojení z Horšovského Týna do Lštění. Matrika z fary byla převedena na matriční úřad v Plzni.

     Byl uzavřen obchod konzum (naproti Kampeličce) a obchod Vavřince Chvala (u kostela). V bývalém konzumu byl opět otevřen obchod Jednoty (ZKD).

     Byl ustaven akční výbor Národní fronty. Jejími složkami byly Osvětová beseda, TJ Sokol, Myslivecké sdružení (jejich předsedou  byl František Kastl),  Požární sbor (Josef Fořt), Svazarm (Josef Herian),  Český svaz žen (Eva Oušková), Svaz česko-sovětského přátelství (František Bouc), ČSM (Václav Kasl), Okrašlovací spolek (Jan Abraham), ČČK (Oldřich Šilháček) a Český svaz zahrádkářů (Vavřinec Chval).

     Složky NF spolupracovaly na přestavbě zámku, organizaci divadelních a filmových představení, plesů, zábav, zájezdů s poznávací nebo sportovní tématikou, přednášek, sportovních a branných akcí.