Navigace

Obsah

Historie

Historie

Historie obce

Historie obcePrvní zmínky o Osvračínu a počátky jeho historie souvisí s historií hradu, který se nalézal na konci strmého ostrohu na východ od vsi Osvračín, v její těsné blízkosti. Postavili jej příslušníci rodu majícího ve znaku berana ve skoku, pravděpodobně  Zdeslav z Osvračína, který se  prvně připomíná v roce 1289 a to je první zpráva o vsi v Osvračíně. Zdeslav se stal předkem významného západočeského rodu  Dobrohostů z Ronšperka. Jeho potomci vlastnili hrad po celé 14. století. V létech 1384 - 1394 byl vlastníkem hradu Nechval, uváděný jako spolupatron kostela v Osvračíně. Je to asi první zmínka o osvračínském kostele. V následujícím století měnil hrad rychle své majitele. Roku 1475 zakoupil malý a patrně neudržovaný hrad i ves  Půta z Rýzmberka, který jej připojil ke švihovskému panství. Tím zdejší hrad ztratil funkci feudálního sídla a postupně zpustl. 

V 16. století je hrad připomínán jako pustý a majitelé osvračínského statku přenesli své sídlo do středu obce, kde vznikla tvrz, patrně okolo poloviny 16. století. Pravděpodobně v 18. století byla rodem  Hildprantů přestavěna na prostý, přízemní, pozdně barokní zámek na němž se v letech 1800 - 1841 vystřídalo šest různých rodů.

V současné době zaujímá střed obce park s dvoukřídlovým zámkem. Jeho majitelem se stal v roce 1841 sklářský podnikatel Ziegler, který nechal zámek v 80 letech 19. století o patro zvýšit a opatřit pseudogotickou fasádou. V držení rodu byl až do roku 1945.  V roce 1946 se stal majetkem TJ Sokol a od poloviny roku 1999 je ve vlastnictví obce. 

Dle soupisu poddaných z roku 1657 žilo ve 25 sídelních jednotkách v obci 103 osob, několik dalších gruntů bylo pustých. Postupně přibývalo sídel tak, že v roce 1785 jich bylo 70, roku 1838 100, v roce 1913 žilo ve 126 domech 721 českých obyvatel, v roce 1930 692 obyvatel, 457 v roce 1991 a 490 v roce 2001.
První škola byla postavena v roce 1788, v roce 1792 v ní bylo 69 školou povinných dětí z Osvračína, Mimova a Močerad. V roce 1857 byla zřízena nová školní budova. Po roce 1930 bylo ve 3 třídách 85 - 95 dětí.

Historie obceSpádovými obcemi Osvračína jsou Mimov a Dohalice 

Mimov
Malá obec 2km od Osvračína.  Písemné zprávy o ní jsou již z roku 1196, kdy byla velmožem  Milhostem darována klášteru v Mašťově. Po roce 1382 je připomínán  Milota z Mimova a roku 1406  Konrád z Mimova. V té době existoval v Mimově zemanský dvorec. V roce 1930 měla ves 26 chalup a 119 obyvatel. V roce 1991 bydlelo 37 obyvatel ve 20 domech, stejně jako v roce 2001. V hlavní části vsi stojí pseudogotická kaple z roku 1905.

Dohalice
3 km jihozápadně od Osvračína, ves vznikla na přívozeckém panství, které vlastnili od roku 1748 - 1905 příslušníci rodu  Bořků Dohalských z Dohalic. Na konci 18 století tam byl vystavěn vrchnostenský dvůr nazvaný Dohalicemi. Prvně je obec zmiňována roku 1839. V roce 1930 zde žilo ve 14 domech 78 obyvatel, v roce 1991 v 11 domech 7 obyvatel a v roce 2001 jen 3 obyvatelé. Ostatní domy slouží k rekreaci.

 


 


Vytvořeno: 20. 3. 2014
Poslední aktualizace: 20. 3. 2014 21:20
Autor: