Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Obec je členem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

20. 7. 2024

poloj

Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty 29 až 33°C. Noční teploty 20 až 16°C.

Obsah

Současnost

Současnost

Současnost obce

2017

Obec plánuje:

- výstavbu víceúčelového hřiště

- rekonstrukci střechy na budově č. p. 100

- rekonstrukci objektu váhy u vodojemu na jeden byt

- zasíťování pozemků U Trojice - oprava dešťové kanalizace od    

   pomníku k mostu

- stavba nového rybníku nad tratí

- úprava školní zahrady

- vyhotovení projektové dokumentace na opravu místních komunikací

   a veřejného osvětlení 

Stavba silnice na Průhon

Stavba silnice na Průhon

Stavba sinice

2016

3. 2. ZO územní plán obce

Listopad

- namontování podsvícených hodin na kostelní věži ze severní a východní strany

- úprava cesty k železniční zastávce

2015

Zastupitelstvo projednalo 21. 7. 2015 postup přípravných prací na akci Osvračín - veřejný vodovod, vzalo na vědomí zprávu komise o posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek a pověřilo starostu podepsat smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

Probíhá oprava domu č. p. 112.

Obec zadala vypracování projektové dokumentace na stavební pozemky pod Pihlíčkem.

Výměna dvou ciferníků věžních hodin. Na věžních hodinách byly v srpnu 2014 vyměněny dva ciferníky za moderní podsvícené. Proběhla oprava schodů ke kostelu a úprava hřbitova.

kostelní věž  s novým ciferníkem

 

2014

V současné době probíhají úpravy hřbitova.

10. - 11. října bylo do ZO obce zvoleno 13 zastupitelů, novým starostou byl zvolen pan Miroslav Duchoň a místostarostou Milan Strakoš st.

K 15. 9. Došlo k předání zrekonstruovaných bytů nad poštou. Zastupitelstvo vybíralo z pěti zájemců.

Od dubna do července 2014 prověřoval FÚ čerpání dotací za posledních pět let (celkem 13 akcí). Jednalo se hlavně o dotace na volby, na rekonstrukce bytů, četnické stanice, fary, dětského hřiště a CZECH POINTU.
 

Byly zrestaurovány obrázky Svatého Vojtěcha, Svaté Trojice a nově instalován křížek věnovaný Sv. Hubertovi.

V dubnu byly zahájeny přípravy na konání  1. setkání rodáků, které se uskutečnilo 16. 8. 2014.  K této příležitosti vytvořila J. Radějová brožuru  o Osvračínu.

V 1. patře zámku pak bylo možno zhlédnout výstavu fotografií, mincí, expozici MS Peřina a SDH. Výstava se setkala s velkým ohlasem. Setkání rodáků se zúčastnilo 130 platících. K této příležitosti nechala obec zhotovit klíčenky, hrnečky, zvonečky, vstupenky (placky) s obrázkem zámku a nápisem Osvračín. Upomínkové předměty i brožuru je možné zakoupit  na OÚ.

Od poloviny února byla přijata na dobu určitou do pracovního poměru dotovaného EÚ Mgr. Jana Radějová.  V dubnu byly zahájeny přípravy na konání  1. setkání rodáků, které se uskutečnilo 16. 8. 2014.  K této příležitosti vytvořila J. Radějová brožuru  o Osvračínu.

 Před konáním 1. setkání rodáků byly vyměněny dva ciferníky věžních hodin včetně příslušenství a podsvícení.

V Mimově došlo v souvislosti s rekonstrukcí rozvodů elektřiny ke zřízení nového veřejného osvětlení s LED svítidly. Byla vyměněna světla i v Dohalicích.

OÚ využilo možnost zaměstnat na sezónní práce pana Jiřího Flika, Jiřího Heriana a Ivanu Hrebačkovou. Z větší části hradí náklady na jejivch platy  ÚP.

 

2013 – ZO rozhodlo o zadání projektové dokumentace na úpravy ZŠ a MŠ včetně tělocvičny a venkovního hřiště za 345 000 Kč na hodnotu díla 10 000 000 Kč. Z dotačních prostředků EU a MŽP byly nově zřízeny dva vrty pro vodovod v hodnotě asi 550 000 Kč, jeden 20 a druhý 45 m hluboký. Ve staré škole č. p. 81 byl dokončen byt v prostorách bývalého OÚ a předán do užívání. Ve dvou třídách staré školy byla zahájena rekonstrukce dalších dvou bytů.  Bývalá „Roubalovna“, objekt proti zámku, byl upraven a zrekonstruován na byt a byl předán do užívání provozovatelům Večerky. Byl legalizován rybník na návsi a při jeho výlovu byly zpevněny břehy kameny z rozpadající se zdi okolo parku. Tím byl vylepšen i výhled na park. Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v Dohalicích v návaznosti na rekonstrukci rozvodů elektřiny ČEZ. Do funkce kronikářky byla schválena Mgr. Jana Radějová. Byla uzavřena kupní smlouva na bývalou kuchyni AGRO a v roce 2014 uhrazena kupní cena 780 000 Kč. Na hřbitově byla opravena čelní zeď, vstupní vrata, nová fasáda na márnici včetně okapů. Byla nově natřena hrobka Zieglerů.

Bývalá družstevní kuchyně a jídelna

Č. p. 112. (Na začátku 20. století to byl hostinec U Abrahama s řeznictvím).

 

      Přívalové deště

     V květnu 2013  obec postihly dvakrát přívalové deště, které vyplavily zem z pole pod Pihlíčkem až k silnici vedoucí do Chotiměře a zaplavily studny a sklepy v této části obce. Je proto nutné hledat řešení, nechat posoudit odborníkům odtokové poměry z dotyčného území včetně hledání možnosti odvádění dešťových vod.

Přestavba staré školy

Oprava fasády staré školy

     V č. p. 81 (nad poštou) byla koncem roku 2013 zahájena výstavba dalších  bytů s tím, že první byl zkolaudován a předán do užívání 1. 7. 2013. Zbývající dva byty o výměře cca 60 m² s příslušenstvím byly zkolaudovány a předány do užívání v polovině roku 2014.

Hřbitov

     Po celkové rekonstrukci bývalé márnice byla zhotovena nová fasáda včetně nátěru oken a dveří, okapů ze hřbitovní strany a kanálu na svod dešťové vody. Byla opravena čelní zeď hřbitova a natřena vstupní vrata. Údržbou prošla i kaple s hrobkou Zieglerů. V roce 2014 došlo k likvidaci některých hrobů, ke kterým se nikdo nehlásil  nebo pozůstalí o jejich likvidaci požádali.

Rybník – požární nádrž

      Na počátku roku 2014 byla opravena betonová hráz rybníka a její základy byly zpevněny kamením ze zbytků zdi  parku a od MŠ.

 

Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ, kde je plánována přístavba tělocvičny, víceúčelové hřiště včetně sociálního zařízení a úprava zastřešení. Rovná plechová střecha bude přestavěna na klasickou sedlovou. V rámci úprav bude zřízena nová počítačová učebna.

Zastupitelstvo obce

      Členové ZO se tradičně podíleli na přípravě a realizaci Obecního bálu, setkání důchodců, organizaci pouťového posezení s hudbou za spolupráce spolků. Pravidelně se uskutečňoval sběr nebezpečného  a rozměrného odpadu i sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov.

Roubalovna

      V dříve zakoupeném objektu proběhla poměrně nenáročná rekonstrukce. Byla vybavena sociálním zařízením (WC a sprchou) v roce 2012. V roce 2013 byl objekt zrekolaudován k bydlení, byla opravena jeho fasáda včetně nátěru a přiděleno č. p. 219.

Náves

     Byla zahájena rekonstrukce oplocení okolo fary, která bude ještě pokračovat. Bylo opraveno průčelí kostela, část hradby kolem kostela a schody.

      Byly provedeny další úpravy v zámku -  zhotovení baru v Malém sále  a  výměna 2 ks dveří v 1. patře. Na dětském hřišti za skleníkem byla postavena pergola.      Byla provedena rekonstrukce bytu v hasičárně č. p. 94.  Na č. p. 219 byla opravena střecha. U místního pohostinství byly vyměněny vchodové dveře.     

 

 

Opravená fara

Byl dokončen územní plán a provedena protiradonová  opatření ve škole. Obec získala od římskokatolické farnosti  místní faru č. p. 80 a za přispění  MMR ji zrekonstruova-la  na tři byty.

č.p. 26

Zrekonstruovaný a zateplený dům č. p. 26

U školy bylo zřízeno dětské hřiště, v ZŠ i MŠ byla provedena protiradonová opatření a výměna oken. Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody byl zadán k vypracování projekt na nový vodovod ze dvou  obecních vrtů. Byla provedena úprava technologie ČOV.

Byl zrekonstruován bytový dům č. p. 26 se čtyřmi byty, každý o ploše přibližně 80 – 90 m² a celý dům byl zateplen v rámci projektu Zelená úsporám. V č. p. 77 byl zrekonstruován další byt.

Současnost obceObec má  celkem 593 obyvatel, 13 členné zastupitelstvo, uvolněného starostu. V obci je obecní úřad s administrativní pracovnicí na plný úvazek,  obchod se smíšeným zbožím, pohostinství, večerka, místní knihovna s přístupem na internet pro veřejnost, zastávka vlaku a autobusu.

Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace. Mateřskou školku navštěvuje 27 dětí, v základní škole je ve dvou třídách s pěti ročníky 23 dětí. V budově ZŠ-MŠ byla v nedávné době vyměněna část oken a vstupní dveře, taktéž byla budova vybavena zabezpečovacím systémem  jako reakce na krádež vybavení školy a školky. 

     V r. 2005 byl do opravených prostor zámku přestěhován obecní úřad, který funguje jako bezbariérový. I služby OÚ jsou neustále rozšiřovány. Od r. 2008 provádí OÚ  ověřování pravosti podpisu (legalizace) a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace). V současné době je zde zřizováno  pracoviště  Czech Point, které umožňuje občanům  získat ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. 

V r. 2005 bylo zřízeno parkoviště u hřbitova, které usnadňuje přístup starším občanům a občanům se sníženou pohyblivostí na hřbitov.  

Obec vlastní 76 ha lesů, ve kterých sama hospodaří prostřednictvím lesního odborného hospodáře.  

Rekonstrukcí domu č.p. 77 se státní podporou byly v roce 2001 dokončeny 2 byty a v roce 2011 třetí byt (z bývalé klubovny mládeže). V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce domu č. p. 26 se 4 byty. V roce 2012 byla opravena a zrekonstruována fara se 3 byty. Dalším zrekonstruovaným objektem je bývalá škola, ve které byly do užívání předány v letech 2013 -14 celkem tři byty.  

Proběhly  pozemkové úpravy, které zajil Pozemkový úřad v Domažlicích ve spolupráci s firmou Georeal Plzeň. Byl  zpracován územní plán obce, který  řeší další rozvoj obce včetně zajištění možnosti rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domků.  

Současnost obceV obci se nachází kostel, který je v majetku Římsko  - katolické církve.

V r. 2005 provedly České dráhy rekonstrukci železniční tratě z Blížejova do Staňkova včetně rekonstrukce železniční zastávky a nástupiště v Osvračíně. Byly odstraněny ručně ovládané závory a nahrazeny zvukovou a světelnou signalizací. Nástupiště bylo zhotoveno tak, aby byl  umožněn občanům snadnější nástup do vlaků a celé nástupiště bylo osazeno světelnými zdroji. Ne nejlíp vnímají občané  zhotovení protihlukové stěny. Celkově působí nádraží v Osvračíně lepším a modernějším dojmem.  

Obec má zřízen účelový fond na poskytování půjček na opravu a modernizaci bytového fondu obce i občanů. Ve fondu je 500.000,- Kč a půjčky se poskytují podle obecní vyhlášky s úrokem do 5 % a splatnosti do 5-ti let.  

V obci funguje několik dobrovolných spolků: Tělovýchovná jednota Sokol Osvračín, Sbor dobrovolných hasičů, spolek Osvračínské ženy, Myslivecké sdružení, Český svaz zahrádkářů a spolek Vostračín.

Pod správu obce Osvračín patří obec Mimov, kde je přihlášeno k trvalému pobytu 32 osob, a obec Dohalice se 3 trvale bydlícími obyvateli. 

 

 


Vytvořeno: 15. 4. 2017
Poslední aktualizace: 15. 4. 2017 21:24
Autor: