Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Obec je členem

Aktuální počasí

Počasí dnes:

21. 5. 2019

bo

Bude polojasno až oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Denní teploty 17 až 21°C. Noční teploty 13 až 9°C.

Navigace

Obsah

Současnost obce

2017

Obec plánuje:

- výstavbu víceúčelového hřiště

- rekonstrukci střechy na budově č. p. 100

- rekonstrukci objektu váhy u vodojemu na jeden byt

- zasíťování pozemků U Trojice - oprava dešťové kanalizace od    

   pomníku k mostu

- stavba nového rybníku nad tratí

- úprava školní zahrady

- vyhotovení projektové dokumentace na opravu místních komunikací

   a veřejného osvětlení 

Stavba silnice na Průhon

Stavba silnice na Průhon

Stavba sinice

2016

3. 2. ZO územní plán obce

Listopad

- namontování podsvícených hodin na kostelní věži ze severní a východní strany

- úprava cesty k železniční zastávce

2015

Zastupitelstvo projednalo 21. 7. 2015 postup přípravných prací na akci Osvračín - veřejný vodovod, vzalo na vědomí zprávu komise o posouzení a hodnocení jednotlivých nabídek a pověřilo starostu podepsat smlouvu o dílo s vybraným uchazečem.

Probíhá oprava domu č. p. 112.

Obec zadala vypracování projektové dokumentace na stavební pozemky pod Pihlíčkem.

Výměna dvou ciferníků věžních hodin. Na věžních hodinách byly v srpnu 2014 vyměněny dva ciferníky za moderní podsvícené. Proběhla oprava schodů ke kostelu a úprava hřbitova.

kostelní věž  s novým ciferníkem

 

2014

V současné době probíhají úpravy hřbitova.

10. - 11. října bylo do ZO obce zvoleno 13 zastupitelů, novým starostou byl zvolen pan Miroslav Duchoň a místostarostou Milan Strakoš st.

K 15. 9. Došlo k předání zrekonstruovaných bytů nad poštou. Zastupitelstvo vybíralo z pěti zájemců.

Od dubna do července 2014 prověřoval FÚ čerpání dotací za posledních pět let (celkem 13 akcí). Jednalo se hlavně o dotace na volby, na rekonstrukce bytů, četnické stanice, fary, dětského hřiště a CZECH POINTU.
 

Byly zrestaurovány obrázky Svatého Vojtěcha, Svaté Trojice a nově instalován křížek věnovaný Sv. Hubertovi.

V dubnu byly zahájeny přípravy na konání  1. setkání rodáků, které se uskutečnilo 16. 8. 2014.  K této příležitosti vytvořila J. Radějová brožuru  o Osvračínu.

V 1. patře zámku pak bylo možno zhlédnout výstavu fotografií, mincí, expozici MS Peřina a SDH. Výstava se setkala s velkým ohlasem. Setkání rodáků se zúčastnilo 130 platících. K této příležitosti nechala obec zhotovit klíčenky, hrnečky, zvonečky, vstupenky (placky) s obrázkem zámku a nápisem Osvračín. Upomínkové předměty i brožuru je možné zakoupit  na OÚ.

Od poloviny února byla přijata na dobu určitou do pracovního poměru dotovaného EÚ Mgr. Jana Radějová.  V dubnu byly zahájeny přípravy na konání  1. setkání rodáků, které se uskutečnilo 16. 8. 2014.  K této příležitosti vytvořila J. Radějová brožuru  o Osvračínu.

 Před konáním 1. setkání rodáků byly vyměněny dva ciferníky věžních hodin včetně příslušenství a podsvícení.

V Mimově došlo v souvislosti s rekonstrukcí rozvodů elektřiny ke zřízení nového veřejného osvětlení s LED svítidly. Byla vyměněna světla i v Dohalicích.

OÚ využilo možnost zaměstnat na sezónní práce pana Jiřího Flika, Jiřího Heriana a Ivanu Hrebačkovou. Z větší části hradí náklady na jejivch platy  ÚP.

 

2013 – ZO rozhodlo o zadání projektové dokumentace na úpravy ZŠ a MŠ včetně tělocvičny a venkovního hřiště za 345 000 Kč na hodnotu díla 10 000 000 Kč. Z dotačních prostředků EU a MŽP byly nově zřízeny dva vrty pro vodovod v hodnotě asi 550 000 Kč, jeden 20 a druhý 45 m hluboký. Ve staré škole č. p. 81 byl dokončen byt v prostorách bývalého OÚ a předán do užívání. Ve dvou třídách staré školy byla zahájena rekonstrukce dalších dvou bytů.  Bývalá „Roubalovna“, objekt proti zámku, byl upraven a zrekonstruován na byt a byl předán do užívání provozovatelům Večerky. Byl legalizován rybník na návsi a při jeho výlovu byly zpevněny břehy kameny z rozpadající se zdi okolo parku. Tím byl vylepšen i výhled na park. Byla provedena rekonstrukce veřejného osvětlení v Dohalicích v návaznosti na rekonstrukci rozvodů elektřiny ČEZ. Do funkce kronikářky byla schválena Mgr. Jana Radějová. Byla uzavřena kupní smlouva na bývalou kuchyni AGRO a v roce 2014 uhrazena kupní cena 780 000 Kč. Na hřbitově byla opravena čelní zeď, vstupní vrata, nová fasáda na márnici včetně okapů. Byla nově natřena hrobka Zieglerů.

Bývalá družstevní kuchyně a jídelna

Č. p. 112. (Na začátku 20. století to byl hostinec U Abrahama s řeznictvím).

 

      Přívalové deště

     V květnu 2013  obec postihly dvakrát přívalové deště, které vyplavily zem z pole pod Pihlíčkem až k silnici vedoucí do Chotiměře a zaplavily studny a sklepy v této části obce. Je proto nutné hledat řešení, nechat posoudit odborníkům odtokové poměry z dotyčného území včetně hledání možnosti odvádění dešťových vod.

Přestavba staré školy

Oprava fasády staré školy

     V č. p. 81 (nad poštou) byla koncem roku 2013 zahájena výstavba dalších  bytů s tím, že první byl zkolaudován a předán do užívání 1. 7. 2013. Zbývající dva byty o výměře cca 60 m² s příslušenstvím byly zkolaudovány a předány do užívání v polovině roku 2014.

Hřbitov

     Po celkové rekonstrukci bývalé márnice byla zhotovena nová fasáda včetně nátěru oken a dveří, okapů ze hřbitovní strany a kanálu na svod dešťové vody. Byla opravena čelní zeď hřbitova a natřena vstupní vrata. Údržbou prošla i kaple s hrobkou Zieglerů. V roce 2014 došlo k likvidaci některých hrobů, ke kterým se nikdo nehlásil  nebo pozůstalí o jejich likvidaci požádali.

Rybník – požární nádrž

      Na počátku roku 2014 byla opravena betonová hráz rybníka a její základy byly zpevněny kamením ze zbytků zdi  parku a od MŠ.

 

Byla vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci ZŠ, kde je plánována přístavba tělocvičny, víceúčelové hřiště včetně sociálního zařízení a úprava zastřešení. Rovná plechová střecha bude přestavěna na klasickou sedlovou. V rámci úprav bude zřízena nová počítačová učebna.

Zastupitelstvo obce

      Členové ZO se tradičně podíleli na přípravě a realizaci Obecního bálu, setkání důchodců, organizaci pouťového posezení s hudbou za spolupráce spolků. Pravidelně se uskutečňoval sběr nebezpečného  a rozměrného odpadu i sběr použitého šatstva pro Diakonii Broumov.

Roubalovna

      V dříve zakoupeném objektu proběhla poměrně nenáročná rekonstrukce. Byla vybavena sociálním zařízením (WC a sprchou) v roce 2012. V roce 2013 byl objekt zrekolaudován k bydlení, byla opravena jeho fasáda včetně nátěru a přiděleno č. p. 219.

Náves

     Byla zahájena rekonstrukce oplocení okolo fary, která bude ještě pokračovat. Bylo opraveno průčelí kostela, část hradby kolem kostela a schody.

      Byly provedeny další úpravy v zámku -  zhotovení baru v Malém sále  a  výměna 2 ks dveří v 1. patře. Na dětském hřišti za skleníkem byla postavena pergola.      Byla provedena rekonstrukce bytu v hasičárně č. p. 94.  Na č. p. 219 byla opravena střecha. U místního pohostinství byly vyměněny vchodové dveře.     

 

 

Opravená fara

Byl dokončen územní plán a provedena protiradonová  opatření ve škole. Obec získala od římskokatolické farnosti  místní faru č. p. 80 a za přispění  MMR ji zrekonstruova-la  na tři byty.

č.p. 26

Zrekonstruovaný a zateplený dům č. p. 26

U školy bylo zřízeno dětské hřiště, v ZŠ i MŠ byla provedena protiradonová opatření a výměna oken. Vzhledem k nevyhovující kvalitě vody byl zadán k vypracování projekt na nový vodovod ze dvou  obecních vrtů. Byla provedena úprava technologie ČOV.

Byl zrekonstruován bytový dům č. p. 26 se čtyřmi byty, každý o ploše přibližně 80 – 90 m² a celý dům byl zateplen v rámci projektu Zelená úsporám. V č. p. 77 byl zrekonstruován další byt.

Současnost obceObec má  celkem 593 obyvatel, 13 členné zastupitelstvo, uvolněného starostu. V obci je obecní úřad s administrativní pracovnicí na plný úvazek,  obchod se smíšeným zbožím, pohostinství, večerka, místní knihovna s přístupem na internet pro veřejnost, zastávka vlaku a autobusu.

Obec je zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy, příspěvkové organizace. Mateřskou školku navštěvuje 27 dětí, v základní škole je ve dvou třídách s pěti ročníky 23 dětí. V budově ZŠ-MŠ byla v nedávné době vyměněna část oken a vstupní dveře, taktéž byla budova vybavena zabezpečovacím systémem  jako reakce na krádež vybavení školy a školky. 

     V r. 2005 byl do opravených prostor zámku přestěhován obecní úřad, který funguje jako bezbariérový. I služby OÚ jsou neustále rozšiřovány. Od r. 2008 provádí OÚ  ověřování pravosti podpisu (legalizace) a ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace). V současné době je zde zřizováno  pracoviště  Czech Point, které umožňuje občanům  získat ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy. 

V r. 2005 bylo zřízeno parkoviště u hřbitova, které usnadňuje přístup starším občanům a občanům se sníženou pohyblivostí na hřbitov.  

Obec vlastní 76 ha lesů, ve kterých sama hospodaří prostřednictvím lesního odborného hospodáře.  

Rekonstrukcí domu č.p. 77 se státní podporou byly v roce 2001 dokončeny 2 byty a v roce 2011 třetí byt (z bývalé klubovny mládeže). V roce 2010 byla dokončena rekonstrukce domu č. p. 26 se 4 byty. V roce 2012 byla opravena a zrekonstruována fara se 3 byty. Dalším zrekonstruovaným objektem je bývalá škola, ve které byly do užívání předány v letech 2013 -14 celkem tři byty.  

Proběhly  pozemkové úpravy, které zajil Pozemkový úřad v Domažlicích ve spolupráci s firmou Georeal Plzeň. Byl  zpracován územní plán obce, který  řeší další rozvoj obce včetně zajištění možnosti rozšíření ploch pro výstavbu rodinných domků.  

Současnost obceV obci se nachází kostel, který je v majetku Římsko  - katolické církve.

V r. 2005 provedly České dráhy rekonstrukci železniční tratě z Blížejova do Staňkova včetně rekonstrukce železniční zastávky a nástupiště v Osvračíně. Byly odstraněny ručně ovládané závory a nahrazeny zvukovou a světelnou signalizací. Nástupiště bylo zhotoveno tak, aby byl  umožněn občanům snadnější nástup do vlaků a celé nástupiště bylo osazeno světelnými zdroji. Ne nejlíp vnímají občané  zhotovení protihlukové stěny. Celkově působí nádraží v Osvračíně lepším a modernějším dojmem.  

Obec má zřízen účelový fond na poskytování půjček na opravu a modernizaci bytového fondu obce i občanů. Ve fondu je 500.000,- Kč a půjčky se poskytují podle obecní vyhlášky s úrokem do 5 % a splatnosti do 5-ti let.  

V obci funguje několik dobrovolných spolků: Tělovýchovná jednota Sokol Osvračín, Sbor dobrovolných hasičů, spolek Osvračínské ženy, Myslivecké sdružení, Český svaz zahrádkářů a spolek Vostračín.

Pod správu obce Osvračín patří obec Mimov, kde je přihlášeno k trvalému pobytu 32 osob, a obec Dohalice se 3 trvale bydlícími obyvateli. 

 

 

Stránka

Stavba silnice na Průhon

Stavba silnice na Průhon

 

 

 

 

Velikonoční koledování

Velikonoční koledování

15. 4. 2017

15. 4. 2017

Zvony odletěly do Říma, místo nich obchází ves koledmníci

Zvony odletěly do Říma, místo nich obchází ves koledmníci

 

 

 

 


Stránka